• misija sibiras

    [Sibiras] “Mano tėvas lietuvius vežė. Prieš mirdamas liepė jiems padėti”

    Rugpjūčio 11 d. /// Rytas Cондагай (liet. – Chondagai), kaime, kuris nepažymėtas jokiuose šiuolaikiniuose Google Map’suose ir kuriame daugelį rytų kėlėsi mano senelis, prasideda gana netikėtai. Vienas po kito, pažadinti šūksnių ir taukšėjimo, iš palapinių lenda užsimiegoję veidai. Tuo tarpu Gintautas laksto po skaisčiai ryto saulės apšviestą mūsų stovyklavietę ir vaiko galvijus. Rodos, šią naktį buvome užėmę vietinių vietą. Beje, kalbant apie vietos užėmimą – naktis taip pat nepraėjo be nuotykių. Bepradedant mums keturiems įmigti prie laužo, į akis pradėjo ryškiai šviesti automobilio žibintai. Greitai prisistatė ir jo keleiviai – trys medžiotojai. Su gana įdomiais klausimais – kiek mūsų stovyklavietėje yra ir kaip apsiginklavę po Sibirą keliaut. Žinoma, mūsų pasakojime…